1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2014 -2016 m. Utenos rajono trišalės tarybos veikla

2014 06 252014 m. Utenos rajono trišalei tarybai pirmininkavo L. Taleikienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Utenos rajono centro pirmininkė. Utenos rajono trišalė taryba rinkosi į 3 posėdžius. Posėdžiuose buvo nagrinėjami Utenos rajono Trišalei tarybai aktualūs klausimai, šios tarybos pasiūlymai buvo svarstomi savivaldybės tarybos posėdžiuose. Svarstant klausimą dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2015 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus dydžių 2015 metams, nustatymo buvo pritarta ir nuspręsta siūlyti pavesti savivaldybės administracijai apsvarstyti galimybę kompensuoti išlaidas jaunimui iki 29 metų įsigyjant verslo liudijimą iš savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos. Nagrinėjant sprendimo projektą dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo TS-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo buvo nuspręsta esant galimybei, tikslinant 2014 metų biudžeto projektą arba formuojant 2015 metų biudžeto projektą, numatyti lėšas Tauragnų, Krašuonos gatvių bei šaligatvių remontui Utenos mieste. Svarstant klausimą dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo Trišalės tarybos nariai siūlė taisyklėse išbraukti 8 punktą ir šiuo sprendimu informuoti Lietuvos verslo asocijuotas organizacijas ir kitas su investicijomis susijusias institucijas. Nagrinėjant klausimą dėl socialinio dialogo stiprinimo Utenos regione 2014 – 2017 veiklos krypčių ir programos kūrimo, plėtojant Utenos rajono savivaldybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų 2008 metų gegužės 27 d. bendradarbiavimo susitarimą buvo nuspręsta atnaujinti Utenos rajono trišalės tarybos bendradarbiavimo susitarimą tarp Utenos rajono savivaldybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų; teikti siūlymus Utenos rajono trišalės tarybos nuostatų pakeitimams ir papildymams; paruošti socialinio dialogo stiprinimo Utenos regione 2014 – 2017 metų programą ir veiklos kryptis.2014 m. birželio 25 d. Utenos rajono trišalės tarybos posėdis

2015 m. Utenos rajono trišalei tarybai pirmininkavo V. Samsonas, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo tarybos pirmininkas. Utenos rajono trišalė taryba rinkosi į 3 posėdžius. Posėdžiuose buvo nagrinėjami Utenos rajono Trišalei tarybai aktualūs klausimai, šios tarybos pasiūlymai buvo svarstomi savivaldybės tarybos posėdžiuose. Svarstant klausimą dėl Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano jam buvo pritarta ir nuspręsta siūlyti 2015-2017 metų strateginio veiklos plano 1. 3 programą papildyti priemone dėl socialinio dialogo stiprinimo tarp darbdavių, profsąjungos atstovų ir darbuotojų. Nagrinėjant sprendimo projektą dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo buvo nuspręsta siūlyti 4 tūkst. Eur padidinti smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programos finansavimą ir kt. klausimai.

2016 trisale2016 m. Utenos rajono trišalei tarybai pirmininkavo A. Katinas, Utenos rajono savivaldybės meras. Utenos rajono trišalė taryba rinkosi į 2 posėdžius. Posėdžiuose buvo nagrinėjami Utenos rajono Trišalei tarybai aktualūs klausimai, šios tarybos pasiūlymai buvo svarstomi savivaldybės tarybos posėdžiuose. Svarstant klausimą dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2017 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus dydžių 2017 metams, nustatymo jam buvo pritarta ir nuspręsta siūlyti 10 proc. sumažinti fiksuoto pajamų mokesčio dydžius, kurie taikomi įsigyjantiems verslo liudijimus 2017 metais Utenos savivaldybės teritorijoje. Nagrinėjo sprendimo projektus dėl pritarimo projektui „Darnaus judumo Utenos mieste plano rengimas”, dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo, dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo ir kt. klausimus.

 

 

 

 

 

 

 


Joomla templates by a4joomla