1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Utenos miesto ir Utenos krašto garbės piliečiai

Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo" 2019 m. Sausio 31 d. Nr. TS-3

Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai, patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-21

Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo"

Utenos miesto garbės piliečiai

 

 1. Utenos miesto tarybos 1994–10–20 sprendimu Utenos miesto garbės piliečio vardas suteiktas akademikui, profesoriui kunigui Antanui Liuimai SJ, savo darbais daug prisidėjusiam prie Lietuvos vardo garsinimo pasaulyje, taip pat už indėlį į Utenos miesto ir rajono kultūrinį bei dvasinį gyvenimą.
 2. Utenos rajono tarybos 1996–09–28 15-ojo posėdžio sprendimu Utenos miesto garbės piliečio vardas už pedagoginę, literatūrinę, publicistinę veiklą ir produktyvų vertėjo darbą suteiktas Rapolui Šalteniui.
 3. Utenos rajono tarybos 1996–09–28 15-ojo posėdžio sprendimu Utenos miesto garbės piliečio vardas už intensyvią veiklą 1991–1996 metais organizuojant ir teikiant labdarą Lietuvos Respublikai ir Utenos rajonui suteiktas Norvegijos Karalystės Norvegijos pagalbos centro pirmininkui Vidar A. Tangenui.
 4. Utenos rajono tarybos 1996–09–28 15-ojo posėdžio sprendimu Utenos miesto garbės piliečio vardas už intensyvią veiklą 1991–1996 metais organizuojant ir teikiant labdarą Lietuvos Respublikai ir Utenos rajonui suteiktas Berith Tangen.
 5. 5.Utenos rajono tarybos 1996–09–28 15-ojo posėdžio sprendimu Utenos miesto garbės piliečio vardas už aktyvią politinę ir visuomeninę veiklą įtvirtinant atkurtos Lietuvos Respublikos valstybingumą ir didelę labdaros paramą Utenos rajono žmonėms su negalia suteiktas Lietuvos Respublikos generaliniam konsului Hagoje Romualdui Siniui.
 6. Utenos rajono tarybos 1996–09–28 15-ojo posėdžio sprendimu Utenos miesto garbės piliečio vardas už aktyvią politinę ir visuomeninę veiklą įtvirtinant atkurtos Lietuvos Respublikos valstybingumą ir didelę labdaros paramą Utenos rajono žmonėms su negalia suteiktas Lietuvos Respublikos generalinio konsulo Hagoje asistentei Carla Sinius-Wendel.
 7. Utenos rajono tarybos 1996–09–28 15-ojo posėdžio sprendimu Utenos miesto garbės piliečio vardas už aktyvią politinę ir visuomeninę veiklą Lietuvos valstybės labui išeivijoje suteiktas Lietuvos Respublikos Nepaprastajam ir Įgaliotajam ambasadoriui Vytautui Antanui Dambravai.
 8. Utenos rajono tarybos 1997–09–24 9-ojo posėdžio sprendimu Utenos miesto garbės piliečio vardas už visuomeninę, žurnalistinę, mecenatorišką veiklą, už kultūros puoselėjimą ir mūsų krašto garsinimą pasaulyje suteiktas daktarui prelatui Juozui Prunskiui.
 9. Utenos rajono tarybos 1998–09–23 21-ojo posėdžio sprendimu Utenos miesto garbės piliečio vardas už didžiulę materialinę ir moralinę pagalbą Utenos rajono ugdymo įstaigų bendruomenėms suteiktas Norvegijos pedagogui Per Andersen.
 10. Utenos rajono tarybos 1998–09–23 21-ojo posėdžio sprendimu Utenos miesto garbės piliečio vardas už didžiulę materialinę ir moralinę pagalbą Utenos rajono ugdymo įstaigų bendruomenėms suteiktas Norvegijos pedagogui Olav Breen.
 11. Utenos rajono tarybos 2001–01–25 12-ojo posėdžio sprendimu Utenos miesto garbės piliečio vardas už iniciatyvą ir materialinę paramą įkuriant ir nuolat remiant vaikų biblioteką Utenoje suteiktas dr. Reginai Siniūtei-Ayre.
 12. Utenos rajono tarybos 2001–01–25 sprendimu Utenos miesto garbės piliečio vardas už iniciatyvą ir materialinę paramą įkuriant ir nuolat remiant vaikų biblioteką Utenoje suteiktas Michaeliui Ayre.
 13. Utenos rajono tarybos 2001–08–23 19-ojo posėdžio sprendimu Nr. 126 Utenos miesto garbės piliečio vardas suteiktas Nijolei Dumbliauskienei, AB „Utenos trikotažas” generalinei direktorei.
 14. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003–09–25 sprendimu Nr. T-147 Utenos miesto garbės piliečio vardas už aktyvią pedagoginę, kultūrinę, visuomeninę veiklą suteiktas Vytautui Petroniui.
 15. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003–12–18 sprendimu Nr. T-225 Utenos miesto garbės piliečio vardas už aktyvią sielovadinę, bažnytinę, visuomeninę ir švietėjišką veiklą suteiktas J.M. Kunigui Jubiliatui Juozui Bagdonui.
 16. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004–10–28 sprendimu Nr. T-264 Utenos miesto garbės piliečio vardas už aktyvią pedagoginę ir visuomeninę veiklą suteiktas Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos mokytojui Vytautui Jonui Mieželiui.
 17. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006–01–26 sprendimu Nr. T-1 Utenos miesto garbės piliečio vardas už nuopelnus kultūrai ir ilgametę kūrybinę veiklą vadovaujant Utenos kultūros centro vyrų chorams „Aukštaičiai“ ir „Ainiai“ suteiktas chorvedžiui Adolfui Driukui.
 18. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007–10–25 sprendimu Nr. TS-210 Utenos miesto garbės piliečio vardas už ilgametį pedagoginį ir vadybinį darbą suteiktas mokytojui Vytautui Puodžiukui.
 19. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-32 Utenos miesto garbės piliečio vardas už nuopelnus kultūrai ir ilgametę visuomeninę veiklą vadovaujant Utenos mokytojų visuomeninei organizacijai „Levindra“ bei Utenos rajono pagyvenusių pedagogų draugijos „Atgaiva“ šokių rateliui suteiktas Laimutei Stefanijai Kulakauskienei.
 20. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. TS-151 Utenos miesto garbės piliečio vardas už aktyvią sielovadinę veiklą, nuopelnus bažnyčiai ir 35 metus, skirtus Tauragnų Šv. Jurgio parapijai, suteiktas Šv. Jurgio parapijos klebonui, garbės kanauninkui, kunigui Broniui Šlapeliui.

Utenos krašto garbės piliečiai

21. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-149 Utenos krašto garbės piliečio vardas už aktyvią sielovadinę veiklą, nuopelnus bažnyčiai, 40 metų, skirtų Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijai, bei 55 metų kunigystės ir gimimo 80-ųjų metinių jubiliejus suteiktas Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonui monsinjorui kunigui Petrui Baltuškai.

22. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-53 Utenos krašto garbės piliečio vardas už ilgametę kraštotyrinę veiklą, išleistas knygas apie Utenos apylinkų partizanus, jų rėmėjus ir rezistencines laisvės kovas bei aktyvią Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą suteiktas buvusiam Utenos kraštotyros muziejaus direktoriui Baliui Juodzevičiui.

23. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-1 Utenos krašto garbės piliečio vardas už kūrybą, Utenos krašto garsinimą, lietuvių kultūros, Rytų aukštaičių tarmės puoselėjimą ir propagavimą suteiktas aktoriui Algirdui Antanui Grašiui.

24. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d.   sprendimu Nr. TS-1 Utenos krašto garbės piliečio vardas už Utenos krašto garsinimą, aktyvią veiklą Utenos kraštiečių „Indrajos“ klube, Aukštaitijos regiono edukacijos centro įsteigimą Utenoje ir iniciatyvą skatinant glaudų bendradarbiavimą tarp Lietuvos edukologijos universiteto ir Utenos rajono savivaldybės suteiktas akademikui, Lietuvos edukologijos universiteto rektoriui Algirdui Gaižučiui.

25. Utenos rajono savivaldybės taryba 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-1 už nuopelnus puoselėjant gimtojo krašto istorines vertybes, jo vaizdavimą ir garsinimą grožiniuose kūriniuose ir publicistikoje, aktyvų dalyvavimą Utenos rajono kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje Utenos krašto garbės piliečio vardą suteikė kraštotyrininkui, pedagogui, literatui Antanui Gasperaičiui.

26. Utenos rajono savivaldybės taryba 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-1 už aukštus pasiekimus profesinėje srityje, aktyvią veiklą kraštiečių klube „Indraja“ ir Utenos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje Utenos krašto garbės piliečio vardą suteikė akademikui profesoriui Vytautui Jonui Sirvydžiui.

27. Utenos rajono savivaldybės taryba 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-1 už Utenos rajono savivaldybei neatlygintinai padovanotą A. ir M. Miškinių literatūrinę-etnografinę sodybą, kaip nekilnojamosios kultūros vertybės paminklą, žemės sklypą ir nuolatinę muziejinę bei kultūrinę paramą Utenos kraštui Utenos krašto garbės piliečio vardą suteikė Jolantai Garjonienei.

28. Utenos rajono savivaldybės taryba 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-1 už Utenos rajono savivaldybei neatlygintinai padovanotą A. ir M. Miškinių literatūrinę-etnografinę sodybą, kaip nekilnojamosios kultūros vertybės paminklą, žemės sklypą, nenutrūkstamą ryšį su gimtine ir dalyvavimą Utenos kultūrinės bendruomenės veikloje Utenos krašto garbės piliečio vardą suteikė Jovitai Maksimavičienei.

29. Utenos rajono savivaldybės taryba 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-1 už Utenos rajono savivaldybei neatlygintinai padovanotą A. ir M. Miškinių literatūrinę-etnografinę sodybą, kaip nekilnojamosios kultūros vertybės paminklą, žemės sklypą ir nuopelnus pildant Antano ir Motiejaus Miškinių kultūrinį ir literatūrinį palikimą Utenos krašto garbės piliečio vardą suteikė Vincui Miškiniui.

30. Utenos rajono savivaldybės taryba 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-1 už aukštus pasiekimus profesinėje ir kūrybinėje srityje, ilgametį vadovavimą kraštiečių klubui „Indraja" bei aktyvią visuomeninę veiklą garsinant Utenos vardą Lietuvoje ir užsienyje Utenos krašto garbės piliečio vardą suteikė uteniškių kraštiečių klubo „Indraja" prezidentui, Vilniaus dailės akademijos profesoriui Arvydui Šalteniui. 

31. Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. birželio 30 d. sprendimu TS-179 už mecenatorišką, visuomeninę, aktyvią, ilgametę veiklą uteniškių kraštiečių klube „Indraja", Utenos krašte, Daugailių seniūnijoje bei Utenos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje Utenos krašto garbės piliečio vardą suteikė UAB „Vilava" generaliniam direktoriui, Daugailių mokyklos bičiulių draugijos pirmininkui, nusipelniusiam inžinieriui Antanui Vilūnui.

32. Utenos rajono savivaldybės taryba 2017 m. sausio 26 d. sprendimu TS-3 Utenos krašto garbės piliečio vardą suteikė Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio „Vieversa" meno vadovei ir choreografei Robertai Macelienei už ilgametį meninį vaikų ir jaunimo auklėjimą, jų patriotizmo ir kūrybingumo ugdymą tautinės savasties dvasia, tautinės kultūros puoselėjimą ir sėkmingą perteikimą jaunajai kartai, talentų atskleidimą bei Utenos vardo ir krašto tautinės kultūros garsinimą šalyje ir pasaulyje.
33. Utenos rajono savivaldybės taryba 2017 m. sausio 26 d. sprendimu TS-3 Utenos krašto garbės piliečio vardą suteikė Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Vytauto Valiušio keramikos muziejaus muziejininkui, tautodailininkui, keramikui Vytautui Valiušiui už Utenos kraštotyros muziejui neatlygintinai padovanotą unikalią keramikos kolekciją, įkurtą keramikos muziejų Leliūnuose, vykdomą įvairiapusę kultūrinę - edukacinę veiklą, iškilią kūrybą ir svarų indėlį į lietuvių liaudies keramikos tradicijų išsaugojimą bei sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.
34. Utenos rajono savivaldybės taryba 2017 m. sausio 26 d. sprendimu TS-3 Utenos krašto garbės piliečio vardą suteikė buvusiam Lietuvos Respublikos Seimo nariui, ilgamečiam Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkui, Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkui Antanui Napaleonui Stasiškiui po mirties už Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų režimų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų problemų sprendimą, už ištikimą tarnystę Lietuvos laisvės siekiui ir bendražmogiškosioms vertybėms.

35. Utenos rajono savivaldybės taryba 2018 m. sausio 25 d. sprendimu TS-1 Utenos krašto garbės pilietės vardą suteikė Vidai Garunkštytei, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorei. Vidai Garunkštytei Utenos krašto garbės pilietės vardas suteiktas už aukštus pasiekimus profesinėje veikloje, visuomeninę, aktyvią, ilgametę veiklą Lietuvos bibliotekininkų asociacijoje, Utenos trečiojo amžiaus universitete bei Utenos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje,

36. Utenos rajono savivaldybės taryba 2018 m. sausio 25 d. sprendimu TS-1 Utenos krašto garbės piliečio vardą suteikė Jonui Pleckevičiui, dailininkui, buvusiam ilgamečiui Utenos dailės mokyklos direktoriui. Jonui Pleckevičiui Utenos krašto garbės piliečio vardas suteiktas už kultūros paveldo puoselėjimą, švietėjišką veiklą populiarinant senąjį pašto traktą Sankt Peterburgas–Varšuva, kūrybinę bei ilgametę pedagoginę veiklą ir Utenos bei Lietuvos vardo garsinimą užsienyje.

37. Utenos rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 22 d. sprendimu TS-22 Utenos krašto garbės piliečio vardą suteikė gydytojui Bernardui Lounui už aukštus pasiekimus profesinėje veikloje, gyvybiškai svarbius išradimus kardiologijoje, visuomeninę, aktyvią, ilgametę veiklą pasaulinėje federacijoje „Pasaulio gydytojai prieš branduolinį karą" bei Utenos krašto vardo garsinimą užsienyje.

 

Joomla templates by a4joomla