1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Projektiniai pasiūlymai

123

 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų patvirtinimas

2019 m. vasario 18 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba patvirtino ketvirto kvietimo projektinių pasiūlymų sąrašą pagal Utenos miesto 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Skatinti verslumą ir gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje" 2.2.2. veiksmą „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas".
Į sąrašą įtrauktas 2019-01-21 gautas projektinis pasiūlymas, kurį pateikė UAB „Rigera". Projektas „Dalinamės patirtimi, stipriname jaunus verslus" skirtas jauno verslo atstovams.


 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų tvirtinimo rezultatai

2018 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-596 papildytas siūlomų bendrai finansuoti Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas į kurį įtraukti trys nauji projektai.

vvg


Vietos plėtros projektinių pasiūlymų tvirtinimo rezultatai

2018 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-525 papildytas siūlomų bendrai finansuoti Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas į kurį įtraukti penki nauji projektai.

papildymas


 Vietos plėtros projektinių pasiūlymų patvirtinimas

2018 m. liepos 10 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba patvirtino trečio kvietimo projektinių pasiūlymų sąrašą pagal Utenos miesto 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Skatinti verslumą ir gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje" 2.2.1. veiksmą „Konsultavimas ir mokymai (bendradarbiaujant su Anykščių VVG) verslo kūrimo ir plėtros klausimais" ir 2.2.2. veiksmą „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas".
Į sąrašą įtraukti projektiniai pasiūlymai, kuriuos pateikė: Utenos apskrities darbdavių asociacija, projektas „Verslas – lengvai, greitai, kūrybiškai"; Utenos miesto vietos veiklos grupė, projektas „Laikas verslui" ir UAB „Siuntikas", projektas „Elektroninės prekybos startas pasaulinėse rinkos".


 Vietos plėtros projektinių pasiūlymų patvirtinimas

2018 m. birželio 12 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba patvirtino 2 kvietimo projektinių pasiūlymų sąrašą pagal Utenos miesto 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1 ir 2 tikslo veiksmus:
• Utenos švietimo centro projektinis pasiūlymas „Kūrybiškumo erdvė". Pagal 1.1.1. veiksmą "Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumo per sociokultūrines veiklas";
• Futbolo klubas „Utenos Utenis" projektinis pasiūlymas „Atviras futbolas". Pagal 1.1.1. veiksmą "Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumo per sociokultūrines veiklas";
• VšĮ Utenos kolegijos projektinis pasiūlymas „Verslo degustacija". Pagal 2.1.1.veiksmą „Jaunimo (iki 29 m.) verslumo įgūdžių ugdymas";
• VšĮ Utenos kolegijos projektinis pasiūlymas „Nauji gebėjimai – naujos galimybės". Pagal veiksmą 2.1.2. „Darbo rinkoje reikalingų įgūdžių ugdymas";
• Utenos regioninio profesinio mokymo centro projektinis pasiūlymas „Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių Utenos miesto gyventojų įgalinimas integruotis į darbo rinką". Pagal 2.1.3. veiksmą „Darbingo amžiaus asmenų (nuo 29 m.) konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais, neformalaus švietimo ir profesinio mokymo veiklų organizavimas".


 Vietos plėtros projektinių pasiūlymų tvirtinimo rezultatai

2018 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-244 papildytas siūlomų bendrai finansuoti Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas į kurį įtraukti du nauji projektai.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų tvirtinimo rezultatai >>> 


  Vietos plėtros projektinių pasiūlymų patvirtinimas

Pasibaigus pirmojo papildomo kvietimo terminui teikti projektinius pasiūlymus, Utenos miesto vietos veiklos grupė 2017 m. gruodžio 12 d. gavo 2 paraiškas, kuriose suplanuotos veiklos prisidės prie Utenos miesto 2016-2022 m. vietos plėtros Strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimo:
• socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumo per sociokultūrines veiklas;
• kompleksinės pagalbos teikimo priklausomybę turintiems ir smurtą patiriantiems asmenims.
2018 m. sausio 17 d. Utenos miesto VVG valdybos pasėdyje apsvarstyti gautų projektinių pasiūlymų vertinimo rezultatai. Valdybai pritarus vertinimo rezultatams, patvirtintas projektinių pasiūlymų sąrašas, į kurį įtraukti 2 projektai:
1. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos projektas „Utenos miesto socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimas per kultūrines ir edukacines veiklas";
2. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro projektas „Pokyčių keliu".


 Vietos plėtros projektinių pasiūlymų tvirtinimo rezultatai

Utenos miesto vietos veikos grupė (UMVVG), pasibaigus pirmajam kvietimui teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, 2017 m. rugsėjo 20 d. gavo 4 paraiškas, kuriose suplanuotos veiklos prisidės prie Utenos miesto 2016-2022 m. vietos plėtros Strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimo:
• socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumo per sociokultūrines veiklas;
• senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų sociokultūrinio užimtumo;
• kompleksinės pagalbos teikimo priklausomybę turintiems ir smurtą patiriantiems asmenims.
2017 m. spalio 17 d. UMVVG valdybos posėdyje buvo apsvarstyti gautų projektinių pasiūlymų vertinimo rezultatai ir patvirtintas projektinių pasiūlymų sąrašas į kurį įtraukti 3 projektai. Utenos švietimo centro projektas „Gera būti" skirtas socialinės rizikos vaikų ir jaunimo sociokultūrinių veiklų įgyvendinimui. Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociacijos projektas „Norime būti sveiki ir aktyvūs!" ir Utenos kraštotyros muziejaus projektas „Šviesioji gyvenimo pusė" skirti senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų sociokultūrinio užimtumo veiklų įgyvendinimui.
2017 m. spalio 19 d. atrinktų ir patvirtintų projektinių pasiūlymų sąrašas pateiktas LR Vidaus reikalų ministerijos regioninės politikos departamentui.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų tvirtinimo rezultatai >>>

 

Informacija

Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba

2019 m. kovo 27 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo metu, vadovaujantis įstatų 25, punkto nuostatomis 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkta nauja Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba:
1. Kasparas Mociūnas, valdybos pirmininkas, atstovaujantis Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas";
2. Vida Jackevičiūtė, valdybos narė atstovaujanti asociaciją „Utenos moterų veiklos centras";
3. Audrius Kavolis, valdybos narys, Individualios įmonės savininkas. Atstovaujantis Utenos apskrities darbdavių asociaciją;
4. Vijolė Satkauskienė, valdybos narė, UAB „Verslo barometras" direktorė;
5. Jūratė Brasiūnienė, valdybos narė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė, atstovaujanti Utenos rajono savivaldybės administraciją;
6. Audrius Šalkauskas, valdybos narys, atstovaujantis „Rytų Aukštaitijos krepšinio teisėjų asociaciją".


Utenos miesto vietos veiklos grupės įstatai >>>

Utenos miesto vietos veiklos grupė

Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija

Utenos miesto vietos veiklos grupė (VVG) inicijavo ir parengė „Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją", kuri 2016 m. liepos 20 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-505 įtraukta į siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemones Nr.08.6.1-ESFA-T-910 "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas" ir Nr.08.6.1-ESFA-T-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas".

Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija >>>

Joomla templates by a4joomla