1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Vėliavos iškėlimo tvarka

veliavaUtenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius primena rajono gyventojams vieno svarbiausių kiekvienos suverenios valstybės atributų – valstybės vėliavos – iškėlimo tvarką. Valstybės vėliava – oficialus Lietuvos valstybės simbolis. Valstybinės vėliavos naudojimą reglamentuoja įstatymas.
2004 m gruodžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo" reglamentuojama Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo tvarka.
Lietuvos valstybės vėliava prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat gyvenamųjų namų yra keliama valstybės švenčių dienomis:
vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;
kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną;
liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

Lietuvos valstybės vėliava prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų iškeliama šiomis atmintinomis ir kitomis dienomis:
sausio 1-ąją – Lietuvos vėliavos dieną;
sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną;
vasario 24-ąją – Estijos nepriklausomybės dieną;
kovo 29-ąją – Lietuvos įstojimo į NATO dieną;
gegužės 1-ąją – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną;
gegužės 9-ąją – Europos dieną;
birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną (su gedulo ženklu);
birželio 15-ąją – Okupacijos ir genocido dieną (su gedulo ženklu);
liepos 15-ąją – Žalgirio mūšio dieną;
rugpjūčio 23-iąją – Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną;
rugpjūčio 31-ąją – Laisvės dieną;
rugsėjo 23-iąją – Lietuvos žydų genocido dieną (su gedulo ženklu);
spalio 25-ąją – Konstitucijos dieną;
lapkričio 18-ąją – Latvijos nepriklausomybės dieną;
lapkričio 23-iąją – Lietuvos karių dieną.
Šiemet trispalvė turės plevėsuoti ir lapkričio 11 dieną – Lenkijai minint nepriklausomybės šimtmetį. Vėliavą iškelti šią dieną kviečiami ir gyventojai, tačiau tai nėra privaloma.
Lietuvos valstybės vėliava iškeliama 7 valandą ir nuleidžiama 22 valandą.

Taip pat informuojame, kad visi piliečiai privalo gerbti vėliavas. Jos turi atitikti įstatymo nustatytus reikalavimus, būti tvarkingos ir nenublukusios. Naktį vėliava turi būti gerai apšviesta ir matoma. Ant vėliavos negalima rašyti ar kitaip jos gadinti. Valstybių vėliavos, iškeliamos kartu turi būti viename aukštyje ir kiek tai įmanoma panašaus dydžio. Skirtingų valstybių vėliavos išdėstomos abėcėlės tvarka pagal tų valstybių ar organizacijų pavadinimus.
Iškeliant vėliavą vertikaliai, heraldinėje dešinėje pusėje yra geltona juosta, viduryje žalia, kairėje raudona.
Minint gedulą, Lietuvos valstybės vėliava nuleidžiama 1/3 stiebo aukščio. Ant pastato vėliava keliama su gedulo ženklu – prie vėliavos koto prisegamas 10 cm pločio juodas kaspinas, kurio galai siekia vėliavos apačią.
Dėl šio administracinio pažeidimo – vėliavos neiškėlimo – Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 519 straipsnis (Vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimas) numato piliečiams įspėjimą arba baudą nuo 10 iki 12 eurų, o valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų administracijos vadovams – nuo 10 iki 16 eurų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, užtraukia baudą nuo 12 iki 16 eurų, o valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų administracijos vadovams nuo 16 iki 30 eurų.

Joomla templates by a4joomla