1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

TURTO IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PAIEŠKA

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PAIEŠKA
https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

DEKLARAVIMAS VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE
https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

TURTO DEKLARACIJŲ DUOMENŲ IŠRAŠŲ DUOMENYS
https://www.vmi.lt/cms/gyventoju-turto-deklaraciju-duomenu-israsu-duomenys

KORUPCIJOS PREVENCIJA

STT

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.
Pagrindinės korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas, asmeninės naudos siekimas sau ar kitiems asmenims teikiant viešąsias paslaugas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimas, dokumentų suklastojimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybinės ar komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kyšininkavimo ar papirkimo nuslėpimas.
Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri.


KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ SURINKIMAS

PADALINYS AR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

ANTIKORUPCINIS VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VERTINIMAS

PRANEŠIMAI APIE KORUPCIJĄ

ETIKOS (ELGESIO) KODEKSAI

PASIŪLYMAI IR INICIATYVOS KORUPCIJOS PREVENCIJAI VYKDYTI

 

2017 metų rizikos analizės

 

 

 

Joomla templates by a4joomla