1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

 

logo

 

Priežiūros komiteto posėdis

IMG 0861

 

2019 m. spalio 29 d. Utenos rajono savivaldybėje įvyko 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr.LLI-341 „Senjorų socialinė integracija" (Aging in Comfort) priežiūros komiteto trečiasis posėdis. Jame dalyvavo visų projekto partnerių atstovai iš 5 Latvijos ir 2 Lietuvos savivaldybių. Projekto vadovė Laila Vilmane supažindino komiteto narius su projekto įgyvendinimo eiga, biudžeto pakeitimais, reikalavimais galutinei ataskaitai. Vėliau buvo pasikeista nuomonėmis dėl tolimesnio bendradarbiavimo socialinės rūpybos srityje.

Baigiamoji projekto konferencija

IMG 0861

2019 m. rugsėjo 26 d. įvyko baigiamoji projekto konferencija Rezeknėje (Latvija). Jos tikslas – aptarti mobiliųjų komandų , teikiančių paslaugas pagyvenusiems žmonėms namuose, situaciją Latvijoje ir Lietuvoje bei numatyti jų plėtrą. Konferencijoje dalyvavo virš 50 įvairių organizacijų darbuotojų, atstovaujančių pagyvenusių žmonių interesus šešiose pasienio regiono savivaldybėse. Jos metu vyko specializuotų transporto priemonių, skirtų paslaugų teikimui namuose, paroda.

Darbas su elektrokardiografu

Mokymai

Liepos mėnesį įsigijome mobilųjį elekrokardiografą SCHILLER Cardiovit FT-1.Nuotraukoje UAB Spektramed inžinierius Dovydas Opulskis apmoko mobilios komandos specialistę darbui su prietaisu. Mobiliųjų komandų specialistai, kurie įgijo žinias projekto LLI-341 „Senjorų socialinė integracija“ mokymuose, turėdami šį prietaisą, galės teikti kokybiškesnes paslaugas rajono gyventojams - klienui kardiogramą bus galima padaryti jo namuose, nevykstant į gygdymo įstaigą.

Neįgaliųjų patogumui – specializuotas automobilis

intereg

8717

Utenos rajono savivaldybė, įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Senjorų socialinė integracija" (Nr.LLI-341), įsigijo naujutėlaitį specializuotą automobilį Volkswagen Crafter, skirtą vežti neįgaliems žmonės, sevyvo amžiaus asmenims, ligoniams.
Minėto projekto tikslas: pagerinti senyvo amžiaus žmonių intergravimosi į visuomenę sąlygas bei socialinės priežiūros namuose teikiamų paslaugų kokybę. Projekto partneriai – penkios Latvijos ir Utenos bei Molėtų rajonų savivaldybės. Jame numatoma apmokyti 40 mobiliųjų komandų specialistų ir patobulinti šių komandų teikiamų socialinių paslaugų įrangą. Planuojama, kad projektas suteiks naudą apie 1300 vyresnio amžiaus asmenų Latvijos-Lietuvos pasienio regione.

Skaityti daugiau...

Mokymai Utenoje

metu laikai12019 m.gegužės 28-31 dienomis Utenoje tęsėsi mobiliųjų komandų specialistų teoriniai mokymai bei bendradarbiavimo tinklo kūrimas. Juose dalyvavo 40 specialistų iš visų projekto partnerių. Mokymus tema "Globos proceso sąvoka, esmė ir įvairovė" pravedė UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" vyr. konsultantė Jūratė Griciūtė.

Specialistų mokymai

 

gildu

2019 m. kovo18 d. Daugpilio rajono savivaldybėje prasidėjo mobiliųjų komandų specialistų teoriniai mokymai bei bendradarbiavimo tinklo kūrimas, siekiant pasidalinti informacija ir gerąja patirtimi. Planuojama apmokyti 40 specialistų iš Daugpilio rajono, Rezeknės miesto ir rajono, Ilūkstės, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybių. Mokymų trukmė – 64 akademinės valandos ir apima 4 temų grupes:
1.Geriatrijos pagrindai.
2.Senyvo amžiaus žmonių sveikatos problemos ir savipagalbos priemonės.
3.Globos proceso sąvoka, esmė ir įvairovė.
4.Mirtis ir mirimas, profesinė etika.

Pasitarimas Rezeknėje

gildutis

2019 m kovo 1 d. Rezeknėje (Latvijoje) įvyko projekto LLI-341 "Socialionė senjorų integracija" valdymo grupės susitikimas. Jo metu aptarta projekto eiga, numatytos viešinimo veiklos,diskutuota apie socialinių darbuotojų teorinius mokymus, kurie numatomi kovo-balandžio mėnesiais.

Pasirašyta sutartis

Utenos rajono savivaldybės adeministracija 2019 m.sausio 10 d. pasirašė sutartį su UAB "MOLLER AUTO" dėl specializuoto automobilio,skirto neįgaliųjų pervežimui, pagaminimo.Tokios transporto priemoės įsigijimas numatytas projekto LLI-341 "Socialinė senjorų integracija" veiklose.Tiekėjas įsiparegojo pristatyti minėtą automobilį iki birželio 9 dienos.

Vizitas į Švediją

gildutis

2018 m. gruodžio mėnesio pradžioje atstovai iš šešių Latvijos ir Lietuvos savivaldybių - projekto LLI-341 "Senjorš socialinė integracija" partnerių – apsilankė Burlangės (Švedija) savivaldybėje. Pažintinio vizito metu susitikta su savivaldybės atsakingais darbuotojais, aplankyta socialinių paslaugų namuose agentūra, susitikta su įvairių sričių specialistais, kurie papasakojo apie Švedijos valstybės ir savivaldybių socialinės globos teisinį reglamentavimą, dalijosi socialinių paslaugų teikimo namuose patirtimi jų savivaldybėje.

Joomla templates by a4joomla